Synonymer till skapelse

alster, produkt, verk, arbete, gärning, opus, skriftalster