Synonymer till skapa

alstra, bilda, frambringa, framkalla, framställa, generera, etablera, forma, grunda, instifta, upprätta, uppstarta, utforma, dana, designa, formge, bearbeta, gestalta, konstruera, prägla, skulptera, stöpa, utveckla, prestera, producera, skaffa, åstadkomma, fabricera, förfärdiga, tillverka, tillverkning, utarbeta, anlägga, basera, grundlägga, inrätta, stadfästa, starta, göra, begå, företa, syssla, utföra, uträtta, införa, bygga, kreera, laga, bereda, fixa, operera, reparera, repparera, tillreda, tillver