Synonymer till skadlig

farlig, riskabel, riskfylld, vådlig, hälsovådlig, menlig