Synonymer till skada

blessyr, fördärva, bryta ned, bryta ner, förstöra, rasera, ruinera, ödelägga, demolera, fly, förgöra, förinta, föröda, ha sönder, krossa, kvadda, nedtrampa, omintetgöra, paja, sabba, sabotage, sabotera, skövla, tillintetgöra, utplåna, utradera, vandalisera, vanställa, vanvårda, men, ändock, sarga, trasa sönder, sår, såra, förolämpa, förorätta, kränka, åsamka lidande