Synonymer till sköta

administrera, hantera, ordna, bestyra, driva, bedriva, fösa, gyckla, idka, mana, piska, skämta, förvalta, handha, ta hand om, förfara, handhava, bruka, klara, klara av, manövrera, hålla i, ombesörja, fixa, passa, bevaka, duga, justera, lämpa, matcha, se efter, stämma, vaka, vakta, överensstämma, underhålla, upprätthålla, vård, vårda, förströ, försörja, reparera, roa, serva, bevara, bibehålla, vidmakthålla, behandling, omsorg, skötsel, behandla, nära