Synonymer till skönja

ana, befara, förebåda, förespå, förmoda, förnimma, förutse, känna på sig, misstänka, varsebli, urskilja