Synonymer till skåra

jack, hack, ärr, repa, klösa, rispa, rista, skrapa, öva, ränna, fåra, ila, kanal, löpa, rusa, springa, spår, antydan, avtryck, bana, ledtråd, märke, räls, slinga, tecken, tillstymmelse, vittring