Synonymer till skälig

lämplig, adekvat, duglig, kvalificerad, passande, tillbörlig, ändamålsenlig, rimlig, befogad, resonabel, sannolik, tänkbar, överkomlig