Synonymer till skäl

anledning, motiv, orsak, syfte, avsikt, bevekelsegrund