Synonymer till sinande

brist, armod, avsaknad, fel, frånvaro av, insufficiens, knapphet, nöd, otillräcklighet, saknar, svaghet, underskott