Synonymer till simpel

alldaglig, enkel, trivial, vanlig, vardaglig, banal, elementär, lätt, okomplicerad, oproblematisk, primitiv, spartansk, torftig, enkelt, flyktig, inte svår, lindrig, luftig, oansenlig, futtig, obetydlig, ringa