Synonymer till sikte

målsättning, ambition, avsikt, föresats, mål