Synonymer till signifikant

betydande, ansenlig, avgörande, avsevärd, betydelsefull, betydlig, viktig, väsentlig, mäktig, viktigt, karakteristisk, kännetecken, kännetecknande, särpräglad, typisk, utpräglad, särdrag, angelägen, angeläget, beaktansvärd, essentiell, huvudsaklig, meningsfull, nödvändig