Synonymer till serie

följd, effekt, efterdyning, efterverkning, konsekvens, följetong, kedja, fjättra, kätting, länk, liga, band, gäng, omgång, parti, rond, runda, sekvens, ordningsföljd, svit, upplaga, våning, edition, utgåva, version