Synonymer till senarelägga

framflytta, skjuta fram