Synonymer till sedvanlig

bruklig, gängse, förhärskande, gällande, rådande, vanlig, habituell, hävdvunnen, konventionell, traditionell