Synonymer till sed

bruk, andvändning, användning, drift, fabrik, hantering, kutym, nyttjande, praxis, seder, sedvänja, tillämpning, vana, vanligt förekommande, vedertaget, tradition, hävd, habitus, rutin, rutinmässig, slentrian