Synonymer till schism

fiendskap, agg, fientlighet, hätskhet, konflikt, bråk, dispyt, gräl, motsättning, oenighet, osämja, split, strid, stridighet, tvist, tvista, missämja, kiv, söndring, splittring, tvedräkt, kontrovers, fejd