Synonymer till schema

plan, flat, flygplan, jämn, jämna, nivå, platt, ritning, slät, teori, våning, program, agenda, dagordning, tidsschema, tidsplan, tidtabell, timplan