Synonymer till scenario

händelse, evenemang, företeelse, förlopp, incident, intermezzo, skeende, tilldragelse