Synonymer till sant

riktig, autentisk, egentlig, felfri, korrekt, oförfalskad, otvetydig, reell, regelmässig, regelrätt, riktigt, rätt, sann, sanningsenlig, tillbörlig, verklig, äkta, grundligt, precis, domstol, exakt, tvättäkta