Synonymer till sannolikt

antagligen, förmodligen, kanske, troligen, troligtvis, väl, möjligtvis, nog