Synonymer till sanningsenlig

autentisk, genuin, riktig, verklig, äkta, egentlig, felfri, korrekt, oförfalskad, otvetydig, reell, regelmässig, regelrätt, riktigt, rätt, sann, sant, tillbörlig, rättmätig, uppriktig, verklighetsbaserad, ärlig, frank, rak, rakt, rättfram, sannigsenlig, hederlig, hederligt, hedersam, honest, pålitlig, rakryggad, redlig, rättrådig, tala sanning