Synonymer till sanning

faktum, realitet, sakförhållande, riktighet, korrekthet, uppriktighet, ärlighet