Synonymer till sann

korrekt, adekvat, exakt, felfri, juste, precis, regelmässig, regelrätt, riktig, riktigt, rätt, snyggt, oförfalskad, genuin, naturlig, oförvanskad, äkta, reell, egentlig, faktisk, verklig, verkligt, autentisk, otvetydig, sanningsenlig, sant, tillbörlig, grundligt, rättmätig, befogad, vederbörlig, uppriktig, verklighetsbaserad, ärlig, frank, rak, rakt, rättfram, sannigsenlig, konkret, real, realistisk, realitet, oförställd, veritabel, hederlig, hederligt, hedersam, honest, pålitlig, rakryggad, redlig, rättrådig, sa