Synonymer till samverkan

koordinering, samordning, samarbete, kooperation, partnerskap