Synonymer till samtycka

bifalla, godkänna, medgiva, tillstyrka, enas, acceptera, bevilja, ge bifall, godta, konfirmera, ratificera, tillstryka, tillåta, instämma, hålla med, erkänna, medge, medgivande, bifall, erkännande, samtycke, tillstånd, tillåtelse, sympatisera, medkänna, stödja