Synonymer till sammanstötning

kollidera, krock, krocka, sammanstöta, kollision, krasch, smäll, krascha, ramma, smälla, stöta ihop, stöta samman, sammandrabbning, strid