Synonymer till sammanlänka

förena, ansluta, ena, foga, förbinda, kombinera, koppla, para, sammanföra, viga, överbrygga