Synonymer till sammanhang

kontext, koppling, anknytning, anslutning, förbindelse, länk, tillslutning