Synonymer till sammanföra

förena, ansluta, ena, foga, förbinda, kombinera, koppla, para, sammanlänka, viga, överbrygga