Synonymer till samma sak

detsamma, dito, synonym, alternativord, ersättningsord, lika, likaartad, likabetydande, likabetydande ord, likartad, likbetydande, liknelse, liktydig, likvärdig, motsvarighet, sambetydlig, samma mening, tvillingord, utbytesord