Synonymer till samförstånd

avtal, förbindelse, kontrakt, pakt, uppgörelse, överenskommelse, consensus, enighet, enhällighet, konsensus, samklang, samstämmighet, överens, överensstämmelse, harmoni