Synonymer till saluföra

sälja, tillhandahålla, avyttra, kränga, förse, ställa till förfogande