Synonymer till saknar

brist, armod, avsaknad, fel, frånvaro av, insufficiens, knapphet, nöd, otillräcklighet, sinande, svaghet, underskott, längtar