Synonymer till sakkunnig

expert, fackman, specialist