Synonymer till saker

don, anordning, redskap, verktyg, föremål, grej, objekt, pinal, pryl, sak, ting, tingest, grunka, jox, manick, mojäng, prylar, grejer