Synonymer till sade

nämna, ange, omnämna, uppge, yppa, yttra