Synonymer till sabotera

förstöra, demolera, fly, fördärva, förgöra, förinta, föröda, ha sönder, krossa, kvadda, nedtrampa, omintetgöra, paja, rasera, sabba, sabotage, skada, skövla, tillintetgöra, utplåna, utradera, vandalisera, vanställa, vanvårda, ödelägga