Synonymer till sönderslå

förgöra, förstöra, krossa, slå sönder, söndersmula, ta kål på, tillintetgöra, utplåna, knäcka, bryta, bryta av, bryta ner, bräcka, bräckas, lösa