Synonymer till sålunda

alltså, nämligen, således, följaktligen, därför