Synonymer till således

alltså, nämligen, sålunda, därför, eftersom, följaktligen, för den skull, på grund av