Synonymer till sådär

ganska, nästan, någorlunda, någotsånär, relativt, rätt så, tämligen