Synonymer till sätt

fason, hyfs, skick, metod, förfarande, förfaringssätt, tillvägagångssätt, slag, art, drabbning, kamp, kategori, klass, krig, rapp, smäll, sort, strid, stöt, typ