Synonymer till säte

hemvist, boning, bostad, hemort, residens, hus, sits, läge