Synonymer till särskilja

separera, avskilja, dela, skilja, skiljas, åtskilja