Synonymer till särdrag

egenhet, kännetecken, nyck, karakteristikum, drag, egenskap, karakteristika, karakteristisk, karaktärsdrag, märke, kännetecknande, signifikant