Synonymer till sära

avskilja, avdela, dela, separera, skilja, dividera, klyva, splittra, stycka, avsöndra, differentiera, lösgöra