Synonymer till sänkning

degradering, nedflyttning, minskning, avtagande, bortfall, krympning, nedgång, nedskärning, nedsättning, reducera, reducering, reduktion, fall, förfall, försämring, inskränkning