Synonymer till sändning

leverans, överföring, flytta, flyttning, förflyttning, transaktion, transferering, transfusion, transkription, transmission, vidarebefordran, överflyttning